Sponsorluk Sözleşmesi

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- : Sözleşme Tarafları

a) Sponsorluk alanın;

- Adı : Acil ve Afet Derneği (ACAT)

(Bundan böyle sözleşmede Dernek olarak anılacaktır.)

- Adresi : Türközü mah. 430/1 Sokak No:26/A Mamak/ANKARA

Nakdi sponsorluk alınması halinde;

- Banka ve Şube Adı :

- Hesap Numarası :

b) Sponsorun;

- Adı, Soyadı veya

Kanuni Ünvanı :…………………………………………………………………….

(Bundan böyle sözleşmede sponsor olarak anılacaktır.)

- İkametgah ve İşyeri

Adresi : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

- Vergi Dairesinin Adı ve İli : ……………………………………………………

- Vergi Kimlik Numarası : …………………………………………………..

Madde 2: Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme ile Sponsor, sözleşmede belirtilen süre ve koşullar uyarınca Derneğin sponsoru olarak, bu çerçevede Dernek ile ilgili sözleşmede belirtilen haklardan yararlanma olanağına sahip olacaktır.

Madde 3: Sözleşme Süresi

Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Sözleşme süresi ………..….… tarihinde sona erecektir.

Madde 4: Sponsorluk Türü ve Bedeli

Sponsor tarafından Derneğe sağlanacak katkı ……………………… olarak sağlanacaktır. (Katkı türlerinden biri seçilip yazılacaktır. Katkı ayni, nakdi, ayni ve nakdi olabilir.)

Nakdi sponsorluk alınması halinde;

Sponsorluk konusu işin bedeli (KDV Dahil) …………………………………TL.

(……………………………………………………………………. Türk Lirasıdır.)

Madde 5: Sponsorluğun Konusu

Konu açıkça açıklanmalıdır. (Örneğin; Sözleşme süresince Sponsor tarafından, Kulübün futbol tesislerinin bakım ve onarımı yüklenilecektir.)

Madde 6: Sponsorun Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 7: Derneğin Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 8: Sözleşme Feshi

Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine getirilememesi halinde taraflardan birinin yazılı ihbarı üzerine sözleşme feshedilir.

Madde 9: Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar bu sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 10: Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 11: Vergi, Resim ve Harçlar

İşbu sözleşmenin imzalanmasından dolayı halen mevcut ve ilerde çıkabilecek mevzuat gereğince doğmuş ve doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri Sponsora ait olacaktır.

Madde 12: Sözleşmenin Maddeleri ve Yürürlük

İşbu sözleşme 12 (on iki) maddeden oluşmakta olup …………… tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

 

 ACİL VE AFET DERGİSİ ADINA                                                                             SPONSOR