Makale Değerlendirme Formu

MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU

Makale Başlığı : …………………………………………………………………………………………………………

DEĞERLENDİRME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Makale başlığı içerik  ile uyumludur
Makalenin özeti içeriğini tam olarak yansıtmaktadır
Anahtar kelimeler yeterli ve yerindedir
Makalede çalışmanın amacı yeterince açıklanmıştır

Yapılan literatür taraması yeterlidir
Konu günceldir ve/veya önemlidir
Araştırma sorusu (hipotezi) ve yöntemi uygundur
Makalenin dili anlaşılırdır
Makalede konu bütünlüğü vardır
Tablo ve şekiller yeterli ve anlaşılır niteliktedir
Sonuç bölümü makaleyi yeterli düzeyde irdelemektedir
Yararlanılan kaynaklar yeterlidir
Makale, ilgili bilim dalına katkı sağlayacak niteliktedir


 

 


 

 

 

DEĞERLENDİRME SONUCU
(  )   Yayınlanabilir.
(  )   Küçük düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir.
(  )   Önemli değişikliklerin yapılması zorunludur.
(  )   Yayınlanamaz.
Açıklama: 

 

 

 

 

Yapılacak eleştirilerin yazarlar için önemli bilimsel yardımlar olacağı düşüncesinden hareketle, bu sayfada, incelediğiniz eserin daha iyi bir duruma gelmesi için gerekli gördüğünüz noktaları belirtebilirsiniz.

(Not: Değerlendirmelerinizin altına lütfen kimlik bilgilerinizi yazmayınız.)