Editörden

Sevgili okurlar, değerli bilim insanları…

“Acil ve Afet Dergisi”nin beşinci sayısını çıkarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

31 Ekim – 02 Kasım 2014 tarihleri arasında “Uluslararası Afet – 14 Kongresi”ni Bezmialem Vakıf Üniversitemizle birlikte düzenlemenin haklı gururunu yaşamaktayız. Dernek olarak her yıl bir bilimsel aktivite düzenlemeyi şiar edindik. Sonu tek rakamla biten yıllarda sempozyum, sonu çift rakamla biten yıllarda ise kongre düzenlemeyi hedefledik.

Çağımızda iklim değişikliğinden doğal afetlere, endüstriyel kazalardan büyük yangınlara, nükleer kazalardan kitlesel yaralanmalara kadar çok karmaşık acil durumlar ve afetlerle karşılaşılabilmektedir. Risklerin ve tehlikelerin bu denli çeşitliliğine karşılık; afet potansiyellerinin önlenmesi, personelin eğitimleri ve kullandığı ekipmanların risklerin gelişimine paralel olarak modernize edilmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizde afetlerde görevli personelin göreve başlamadan okuldaki aldığı eğitimler ile akademisyenlerin müfredatları standart olmalıdır. Personelin bilgi ve beceri konusunda gelişmeleri ise istihdam edildikleri kurumlarda hizmet içi eğitimlerle ve bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir. Üniversiteler ve bizler gibi uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine standart oluşturma ve bilimsel açıdan kurum ve kuruluşlara yön verme gibi büyük görevler düşmektedir. Bu önemli misyonun gereği ve bir sonucu olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Yeryüzü Doktorları Derneği ile ortaklaşa olarak “Uluslararası Afet – 14 Kongresi”ni düzenlemekteyiz.

Kongremizde aşağıdaki başlıklarda bilimsel oturumlar gerçekleştirilecektir;

- Afet eğitimleri, eğitim içerikleri ve eğitim modülleri,
- Afet müdahale ekipmanları ve standartları,
- Afette görevli personelin özlük hakları ve görev esnasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri ile çözüm önerileri,
- Kurtarma operasyonları ve doğru uygulamalar,
- Yangın ve Yangın Ortamında Kurtarma Operasyonları,
- Afet Lojistiği ve Lojistik Yönetimi,
- Afet Hemşireliği ve Hassas Grupların Sağlık Bakımı,
- Afetlerde Kimliklendirme,
- Nükleer Tehlikeler, Radyasyon Yaralanmaları ve Korunma,
- Arama Köpeği ve Eğitimleri,
- KBRN Mobil Uygulamalar ve Hastane KBRN Hazırlıkları gibi konuların tartışılacağı Kongremizde, ulusal ve uluslararası konunun uzmanı konuşmacıların aktarımlarıyla bilgilerimizi tazeleyecek, duyarlılığımızı arttıracak ve afet yönetimini tüm boyutlarıyla irdelemeye çalışacağız.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere http://kongre.bezmialem.edu.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Afet yönetim sisteminin farklı alanlarında görev üstlenen tüm akademisyenleri, yöneticileri ve çalışanları; sorunlarımızı, kaygılarımızı, beklentilerimizi, başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı paylaşmak üzere Üniversitemizde buluşmaya davet ediyoruz.

Derginin yayınlanması için maddi ve manevi olarak destek olan değerli hocalarımıza, editörlere ve yayın kurulu üyelerine teşekkürü borç biliriz.

Acil ve Afet alanında ilklerden biri olma özelliğini taşıyan “Acil ve Afet Dergisi”nin siz değerli gönül ve bilim insanlarının destekleri sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda kabul göreceğine ve yerini alacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; görüş, öneri ve desteklerinizi bizlerden esirgememenizi temenni eder, afetsiz, kazasız, sağlıklı, huzurlu ve umutlu günler dileriz.