Dergi Yönetimi

ACİL VE AFET DERGİSİ

JOURNAL OF EMERGENCY AND DISASTER

Sahibi/(Owner)

ACİL VE AFET DERNEĞİ

(ACAT)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü /(Editorial Manager)

KBRN Uzm. Aytaç KABAKLARLI

Editör /(Editor)

  Dr. İlhan ÖZTÜRK

Editör Yardımcıları /Deputy Editor

Prof. Dr. Kuzey AYDINURAZ

Prof. Dr. Neval BOZTUĞ UZ

Dergi Sekretaryası /(The secretariat)

Prof. Dr. Mehtap BULUT

Uzm. Dr. Ayten AYKOL

Dnt. Murat OSMANOĞLU

Orkun ORMAN

Ersen SARAÇ

Yunus AYDOĞAN

Urcun CANEL

Yüksel AYDOĞAN