Yayın Süreci

Yayın Süreci

  1. Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır ve dergi e-posta (acat@turkafet.org) adresine gönderilir.
  2. Alınan makale Sağlık Bilimleri Dergisi Sekretaryası tarafından şekil incelemesi sonrasında editöre ulaştırılır (5 gün).
  3. Editör tarafından incelenen ve uygun görülen makale konusuna göre ilgili hakemlere iletilir.  (10 gün).
  4. Hakem raporlarına göre yazarlara bilgi verilir (en geç 1 ay içinde).
  5. Düzeltme istenilen makalelerin 1 ay içinde raporlara uygun olarak düzeltilip geri gönderilmesi gereklidir.
  6. İki hakemden kabul alınması durumunda makale takip eden sayıda yayınlanır.
  7. Bir makalenin dergimize gönderilmesinden itibaren 1.5 ay-3.5 ay arasında yayınlama karar süreci sonuçlanır.
  8. Makalelerin yayın süreci sitemizden takip edilebilir.
  9. Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.